Den Ambulante misbrugsbehandling - Produkter, tilbud, nyheder

Berettelse/artikel

Hvornår er alkoholbehandling nødvendig

21. september 2019

  • Er det virkelig gået så langt, at jeg har brug for at gå i misbrugsbehandling?
  • Hvis jeg virkelig selv prøver, kan jeg så ikke selv skære ned på forbruget eller helt stoppe med at drikke?

Sådan tænker mange alkoholmisbrugere. Når man forsøger at løse et alkoholproblem selv, kan man muligvis godt reducere sit forbrug - eller stoppe helt - i en periode, men efter nogen tid ”bliver det dagligdag igen”, og misbruget vender tilbage til, hvordan det var før.

Alkoholmisbrug rammer alle i familien

Har misbruget stået på i længere tid, kan der opstå nogle uønskede familiemønstre. Familier med misbrug er ofte præget af problemer med tillid, dårlig kommunikation og frygt for fremtiden, hvor man som pårørende, på grund af vrede, mistillid og skuffelse, også bidrager til dårlig tone i familien.

Flere end 50% af henvendelserne til Den Ambulante misbrugsbehandling er  fra pårørende til misbrugeren, som søger hjælp til, hvordan situationen kan gribes an og motivere deres kære til at indse, at de har behov for misbrugsbehandling.

Den virkelige verden viser, at alkoholbehandling (stort set) kun sker, når man som pårørende "stamper", og forlanger behandling.

Som pårørende har du også altid mulighed for kontakten med en af vores familierådgivere - eller den rådgiver, dit familiemedlem er tilknyttet, mens han eller hun er i behandling for alkohol.

Vores misbrugsbehandling er altid individuelt tilpasset dig og dine ønsker, så du har størst mulig chance for at få godt udkom af behandlingen.

Ring uforbindende og evt. anonymt på 5195 3333 og få hjælp til samtalen med den pårørende, for at modtage alkoholbehandling.