Idrætsskolen For Udviklingshæmmede - Produkter, tilbud, nyheder

Nyheder

Nye brochurer, informationsaften og åbent hus på Idrætsskolen !

30-10-2017

Nye brochurer, informationsaften og åbent hus på Idrætsskolen !

Idrætsskolen er et undervisningstilbud til voksne udviklingshæmmede elever, der går på skolen i et skoleår, i dagtimerne fra 9.00 til 14.00 hver dag. Det nye skoleår begynder mandag d. 13. august 2018, og slutter fredag d. 21. juni 2019. Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center. Vi har informationsaften onsdag d. 24. januar 2018 kl. 19.00-20.00, og vi afholder idrætsdag/åbent hus for alle interesserede ansøgere torsdag d. 25. januar 2018 kl. 09.00-18.00.

Hvis du har lyst til at søge ind, skal du ringe efter en brochure, og sende en ansøgning ind til os senest fredag d. 23. februar 2018.

Berettelse/artikel

Hvorfor gå på Idrætsskolen

30-10-2017

Hvorfor gå på Idrætsskolen

Idrætsskolen er for dig, der vil have nye udfordringer i din tilværelse. Prøve en masse idræt. Få nye venner. Nogle elever taber sig, andre kommer i god form og bliver stærkere. Alle lærer nye idrætsgrene at kende. Idrætsskolens grundide er gennem dagligt arbejde med, og undervisning i idræt at tilbyde voksne udviklingshæmmede mulighed for personlig udvikling inden for 4 kerneområder:

• Fysisk –komme i bedre form, blive stærkere, sundere
• Psykisk –prøve nye idrætsgrene, blive modigere
• Socialt –få nye venner
• Idrætskulturelt –deltage i et motionsløb, blive medlem af en idrætsforening

Vores ønske er også, at du efter at have gået på Idrætsskolen, fortsætter med at dyrke idræt i din fritid.

Idrætsskolen for udviklingshæmmede er et undervisningstilbud til voksne udviklingshæmmede over 18 år. De fleste elever går her et skoleår, fra august måned og frem til slutningen af juni måned året efter. Det er også muligt at gå her mere end et år. Undervisningen foregår mandag til fredag, fra kl. 9 til 14.

Idrætsskolen for udviklingshæmmede er en selvejende undervisningsinstitution, beliggende i Grøndal Multi Center i København NV. Vi er et undervisningstilbud i dagtimerne for voksne psykisk udviklingshæmmede elever i.h.t. SEL § 104. Idrætsskolens grundide er gennem undervisning i idræt at tilbyde voksne personer med udviklingshæmning mulighed for personlig udvikling indenfor 4 kerneområder: Det fysiske, psykiske, sociale og idrætskulturelle. Vi har ca. 40 elever, og er i alt 12 ansatte.

Undervisningen på Idrætsskolen

Vi underviser i næsten alt hvad du kan forestille dig af idræt: Boldspil, atletik, triatlon, crossfitness, kampkunst, dans, kropsteater, gymnastik, svømning, yoga og afspænding/massage. Vi underviser også i temaer som anatomi og fysiologi, sund kost og ernæring. Du kommer også ud i naturen for at dyrke friluftsliv, f.eks. maritimt friluftsliv, klatring, vandring og vinterliv. En gang om ugen har vi grundtræning, hvor du kommer i rigtig god form, og bliver stærkere. I løbet af skoleåret tager vi på flere ture og udflugter, som f.eks. Strandparkløbet, en uges studietur, nogle motionsløb, og vi står for Idrætsdagen for alle værkstederne.

Du får medindflydelse

Du vælger selv, hvilke idrætstema’er du ønsker at deltage i. Eleverne vælger også selv medlemmer til elevrådet, ligesom de vælger 2 repræsentanter til skolens bestyrelse.

Du behøver ikke på forhånd kende noget til idræt, eller være god til idræt

Vi er en skole for alle voksne udviklingshæmmede, der selv klarer den personlige hygiejne som badning, toiletbesøg og omklædning. Dagen begynder med omklædning, derefter morgensamling med morgensang, inden idrætsundervisningen går i gang. I formiddagspausen får du frugt og brød, og til frokost serverer vi god, sund mad. Når du begynder på Idrætsskolen, skal du have idrætstøj med herud, du får dit eget skab at have det i, og tøjet bliver vasket for dig.

Hver elev får tilknyttet en kontaktlærer

Når skoleåret begynder, holder vi et fælles informationsmøde for alle elever og deres pårørende. Midt på skoleåret inviterer vi til en midtvejssamtale, hvor vi taler om det halve år, der er gået, og det halve år der kommer. På dette møde er din socialrådgiver meget velkommen til at deltage.
Lærerne er alle uddannede med idræt som speciale. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker, behov og forventninger. Du udarbejder sammen med din lærer en individuel undervisningsplan, som du får til skoleårets afslutning, sammen med en flot årsbog.

Praktiske oplysninger

Idrætsskolen er en privat, selvejende undervisningsinstitution, vi optager elever fra alle kommuner. Vi hører under Servicelovens § 104, og din hjemkommune skal give betalingstilsagn. Læs mere om dette på www.tilbudsportalen.dk. Din egen betaling er 400,-kr. pr. måned. For de penge får du frokost hver dag, en træningsdragt og t-shirt/shorts. Vi opkræver ekstra betaling i forbindelse med studieturen og landsidrætsstævnet. For din kommune koster det 178.000,- kr- for en årsplads. Selvtransporterende elever dækker selv udgiften til buskort. Der vil i begrænset udstrækning blive arrangeret kørselsordning for de elever, der ikke er selvtransporterende. Selvom du har gået på skolen før, kan du sagtens søge ind igen.
Idrætsskolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center i København NV. Der er et væld af idrætsfaciliteter både indendørs og udendørs.

Er du blevet interesseret ?

Vi har en informationsaften onsdag d. 24/1 2018 kl. 19.00-20.00, og vi afholder idrætsdag for alle, som er interesserede i at søge ind, torsdag d. 25. januar 2018 mellem 09.00 og 15.00. Der er åbent hus hele dagen, og du kan komme og prøve forskellige idrætsaktiviteter, så husk idrætstøj. Tilmelding er ikke nødvendig. Har du lyst til at søge om optagelse, udfylder du et ansøgningsskema, og sender det ind til os senest fredag d. 23/2 2018. Du kommer til en samtale på skolen mandag d. 5. eller tirsdag d.6. marts 2018. I slutningen af marts måned får du besked om optagelse. Hvis der er flere ansøgere end vi har plads til, bliver du skrevet op på en venteliste. Vi optager i alt ca. 40 elever.
Det nye skoleår begynder midt i august, og slutter sidst i juni. Ferier/fridage følger skoleferierne.

Vil du søge ind på Idrætsskolen tryk her for at søge igennem vores online ansøgningskema.

Har du lyst til at vide mere, eller ønsker du et ansøgningsskema tilsendt, er du velkommen til at kontakte Idrætsskolen på tlf. 38882846, eller send os en mail på info@idraetsskolen.net