Lars Vestergaard - Produkter, tilbud, nyheder

Nyheder

Få 3 gratis tilbud på forsikring

en måned siden

Vi indestår for, at alle vore tilknyttede firmaer i dit nabolag respekterer kundernes forventninger og leverer fantastisk arbejde, og vore medarbejdere følger løbende op på kundetilfredshed i forhold til den afleverede sag. Bestil gratis den fedeste pris på din forsikrings opgave her - oven i købet med monster godt nedslag. Vi opsporer gratis 3 uimodståelige forsikringstilbud på din forsikrings opgave nær dig hos faglærde forsikringsselskaber. 

Få 3 gratis tilbud på forsikring

Det er lige lovlig vanskeligt at ordne dit forsikringsproblem selv - bestil i stedet tre bæredygtige tilbud. Vil du gerne slippe for at løse opgaver som villaforsikring, afbestillingsforsikring eller børneforsikring, så indhent med glæde 3 superbillige tilbud på forsikring. Ved at overdrage det kedelige arbejde med at lokalisere 3 tilbud til os, kan du imens bruge din tid på sjovere opgaver. 
Udnytter du internetportalen 3forsikringstilbud.dk, scorer du cirka 16 % i solid bonus på forsikringsmæglerarbejdet. Vores store netværk rummer anerkendte og godkendte forsikringsfirmaer over hele Danmark - også nær dig. Udnyt vores 100% gratis forsikringsmægler service 3forsikringstilbud.dk nu og spar nemt ca 16 pct. 

Forsikringsaftaleloven

En forsikringstager ifølge en police om ejendomsforsikring krævede erstatning for en svampeskade på en udendørs terrasse, der var anbragt på blokke ca. 75 cm over terræn. Selskabet afviste at dække skaden under henvisning til, at forsikringen ifølge vilkårene ikke dækkede »svampeskader på åbne verandaer, terrasser, altaner, bygninger, som ikke er opført på sokkel eller blokke, og på gulve og paneler i kældre«. l kendelsen hedder det: »Den pågældende bestemmelse i forsikringsvilkårene kan give anledning til den misforståelse, at den relative sætning »som ikke er opført på sokkel eller blokke« viser tilbage til alle de forudgående led og ikke kun til bygninger. Et flertal af nævnet finder dog ikke, at der er tale om en uklarhed af en sådan karakter, at klageren kan kræve lagt til grund, at bestemmelsen - i strid med, hvad der må antages at have været meningen dermed ‘giver svampedækning for terrasser, der er opført på sokkel eller blokke’. Resultatet blev altså, at selskabet ikke blev pålagt at betale erstatning for svampeskaden på terrassen.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond og arbejdsmarkedspensionerne

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev oprettet på grundlag af såkaldt indefrosne dyrtidspensioner til lønmodtagerne fra 1977 til 1979. idet der ikke siden er foretaget indbetalinger til ordningen. LD-ordningen udbetales i form af et engangsbeløb, når kontohaveren bliver 60 år (eller senere). Der er 1,3 mio. kontohavere. Man kan diskutere, om LD overhovedet er en pensionsordning, eller om LD snarere er at opfatte som en speciel slags investeringsforening. Anbringelserne af LD's midler skal dog ske efter samme regler, som gælder for forsikringsselskaber, pensionskasser og ATP. Såvel ATP som LD er i så henseende under tilsyn fra Finanstilsynet. Arbejdsmarkedspensionerne er som nævnt led i et ansættelsesforhold.

De er led i ansættelsesforholdet på den enkelte arbejdsplads, eller også er de baseret på overenskomstaftaler mellem arbejdsmarkedsorganisationerne. De indeholder ud over arbejdsmarkedspension invalide-, ægtefælle og børnepension. De er typisk opsparings- og bidragsdefinerede. Disse ordninger hører til i pensionssystemets søjle 2. I år 2000 blev der indbetalt bidrag til sådanne arbejdsmarkedspensionsordninger for godt 1,8 mio. personer.

Tilbud på forsikring

Berettelse/artikel

Få 3 gratis tilbud på forsikring

en måned siden

Vi indestår for, at alle vore tilknyttede firmaer i dit nabolag respekterer kundernes forventninger og leverer fantastisk arbejde, og vore medarbejdere følger løbende op på kundetilfredshed i forhold til den afleverede sag. Bestil gratis den fedeste pris på din forsikrings opgave her - oven i købet med monster godt nedslag. Vi opsporer gratis 3 uimodståelige forsikringstilbud på din forsikrings opgave nær dig hos faglærde forsikringsselskaber. 

Få 3 gratis tilbud på forsikring

Det er lige lovlig vanskeligt at ordne dit forsikringsproblem selv - bestil i stedet tre bæredygtige tilbud. Vil du gerne slippe for at løse opgaver som villaforsikring, afbestillingsforsikring eller børneforsikring, så indhent med glæde 3 superbillige tilbud på forsikring. Ved at overdrage det kedelige arbejde med at lokalisere 3 tilbud til os, kan du imens bruge din tid på sjovere opgaver. 
Udnytter du internetportalen 3forsikringstilbud.dk, scorer du cirka 16 % i solid bonus på forsikringsmæglerarbejdet. Vores store netværk rummer anerkendte og godkendte forsikringsfirmaer over hele Danmark - også nær dig. Udnyt vores 100% gratis forsikringsmægler service 3forsikringstilbud.dk nu og spar nemt ca 16 pct. 

Forsikringsaftaleloven

En forsikringstager ifølge en police om ejendomsforsikring krævede erstatning for en svampeskade på en udendørs terrasse, der var anbragt på blokke ca. 75 cm over terræn. Selskabet afviste at dække skaden under henvisning til, at forsikringen ifølge vilkårene ikke dækkede »svampeskader på åbne verandaer, terrasser, altaner, bygninger, som ikke er opført på sokkel eller blokke, og på gulve og paneler i kældre«. l kendelsen hedder det: »Den pågældende bestemmelse i forsikringsvilkårene kan give anledning til den misforståelse, at den relative sætning »som ikke er opført på sokkel eller blokke« viser tilbage til alle de forudgående led og ikke kun til bygninger. Et flertal af nævnet finder dog ikke, at der er tale om en uklarhed af en sådan karakter, at klageren kan kræve lagt til grund, at bestemmelsen - i strid med, hvad der må antages at have været meningen dermed ‘giver svampedækning for terrasser, der er opført på sokkel eller blokke’. Resultatet blev altså, at selskabet ikke blev pålagt at betale erstatning for svampeskaden på terrassen.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond og arbejdsmarkedspensionerne

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev oprettet på grundlag af såkaldt indefrosne dyrtidspensioner til lønmodtagerne fra 1977 til 1979. idet der ikke siden er foretaget indbetalinger til ordningen. LD-ordningen udbetales i form af et engangsbeløb, når kontohaveren bliver 60 år (eller senere). Der er 1,3 mio. kontohavere. Man kan diskutere, om LD overhovedet er en pensionsordning, eller om LD snarere er at opfatte som en speciel slags investeringsforening. Anbringelserne af LD's midler skal dog ske efter samme regler, som gælder for forsikringsselskaber, pensionskasser og ATP. Såvel ATP som LD er i så henseende under tilsyn fra Finanstilsynet. Arbejdsmarkedspensionerne er som nævnt led i et ansættelsesforhold.

De er led i ansættelsesforholdet på den enkelte arbejdsplads, eller også er de baseret på overenskomstaftaler mellem arbejdsmarkedsorganisationerne. De indeholder ud over arbejdsmarkedspension invalide-, ægtefælle og børnepension. De er typisk opsparings- og bidragsdefinerede. Disse ordninger hører til i pensionssystemets søjle 2. I år 2000 blev der indbetalt bidrag til sådanne arbejdsmarkedspensionsordninger for godt 1,8 mio. personer.

Tilbud på forsikring