HYDRO-CON Elevator A/S - Produkter - LSCI AluLet Elevatorlift | HYDRO-CON A S

LSCI AluLet Elevatorlift | HYDRO-CON A S

LSCI-AluLet-Elevatorlift
Indendørs lavhastighedselevator (Low Speed Cabin Indoor) elevator udviklet til indendørs montering. Kan til tilpasses efter størrelse, kundeønsker og øvrige arkitektoniske forhold. AluLet LSCI elevatoren er fremstillet til at kunne indbygges i eksisterende etagebyggeri, hvor der er behov for en elevatorløsning. Den kan eksempelvis indbygges som en erstatning for en bagtrappe, køkkentrappe eller i durchsicht (frirummet) på fortrappen.

Andre produkter